Waarom De Verschilmaker - www.sv-leones.nl

Waarom De Verschilmaker

Waarom De Verschilmaker

s.v. Leones gaat het verschil maken

Het is duidelijk dat s.v. Leones een belangrijk stap heeft gemaakt en vastberaden is om de uitdagingen met betrekking tot vrijwilligerswerk en gedrag aan te pakken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden unaniem besloten om deze uitdagingen aan te pakken. Die laat zien dat de leden volledig achter dit initiatief staan.

We gaan voor een 'één voor allen en allen voor één' cultuur. Vrijwilligerswerk en sportief gedrag staan hierbij centraal. Zo verminderen we de afhankelijkheid van een klein aantal vrijwilligers en laten we zien dat s.v. Leones een sociale vereniging is. We gaan sportief gedrag stimuleren wat bijdraagt aan een betrokken en respectvolle verenigingscultuur.

We gaan voor de route die ertoe leidt dat we allemaal het verschil gaan maken.

Logo_clubkleuren.png

s.v. Leones gelooft dat deze aanpak leidt tot een duurzame en sociale vereniging waar leden de mogelijkheid krijgen om het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen aan het gemeenschappelijke doel. De leden inspireren, motiveren en ondersteunen elkaar en creëren een vereniging waar iedereen zich gewaardeerd en welkom voelt.

Dit bevordert niet alleen de persoonlijke groei van de leden, maar draagt ook bij aan een bloeiende, sociale en inclusieve vereniging.

Samen maken we het verschil!

KLIK HIER VOOR DE BROCHURE

De Verschilmaker Route

s.v. Leones en De Verschilmaker bundelen hun krachten en richten zich op twee belangrijke pijlers.

Vrijwilligers

Een van de twee pijlers is het professionaliseren van ons vrijwilligersbeleid. De werkgroep heeft grondig onderzocht hoe we vrijwilligers kunnen aantrekken, behouden en inspireren. Voor het werven van voldoende vrijwilligers om het noodzakelijke werk gerealiseerd te krijgen heeft de Algemene Leden Vergadering het voorstel van de werkgroep overgenomen. Alle leden gaan jaarlijks 6 uur vrijwilligerswerk verrichten. Voor leden tot en met JO-16 worden deze uren door één van de ouders overgenomen. We streven ernaar dat iedereen zelf kan beslissen wanneer en welk vrijwilligerswerk ze willen doen. Uitgangspunt is dat we rekening houden met wat onze vereniging nodig heeft en wat voor de vrijwilliger haalbaar is.

Gedrag

Naast het optimaliseren van ons vrijwilligersbeleid, heeft s.v. Leones het doel om een hechte en sociale vereniging te blijven. Een vereniging waarin iedereen zich welkom voelt en sportief gedraagt.

Om dit te verwezenlijken, gaan we op een leuke en positieve wijze sportieve gedragingen en leuke acties aan moedigen. Dit gedrag van het individu of het team zetten we in het zonnetje. Misschien wordt jouw team of jijzelf wel De Verschilmaker van de maand. Goede voorbeelden doet volgen. Gezamenlijk creëren we een positieve sfeer waar iedereen zich prettig voelt.

Wat gaan we doen bij Leones?

Vrijwilligersbeleid

Bij s.v. Leones doet ieder lid boven de 16 jaar jaarlijks 6 uur vrijwilligerswerk voor de club. Voor leden onder de 16 jaar doen de ouders of verzorgers het vrijwilligerswerk. Ouders, met meer dan 2 voetballende kinderen, vervullen maximaal 12 uur vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk start vanaf leeftijdscategorie JO-10. We bieden leden de optie om zich in te schrijven voor het vrijwilligerswerk van hun keuze via de voetbal.nl-app. Via de voetbal.nl-app kun je een voorkeur opgeven, of jezelf meteen inplannen voor een specifieke dienst, tijd en datum. De inschrijfperiode wordt elk seizoen via verschillende kanalen gecommuniceerd. Wanneer je jezelf niet tijdig inschrijft dan zal na 23 september door Jorick van Veenendaal met je in contact proberen te komen om samen te kijken naar een vrijwilligerstaak die bij je past. Het is uiteraard ook mogelijk om tot de tweede seizoenshelft te wachten en daar de zes uur vrijwilligerswerk te volbrengen. We komen er hoe dan ook samen uit. Samenhorigheid doordat iedereen zijn of haar taak uitvoert is de sleutel tot succes.

KLIK HIER VOOR DE VIDEO DE VRIJWILLIGER

Stappenplan

                         Stappenplan_afbeelding_eerste.png                    Screenshot_2.jpg

Klik hier voor het stappenplan in PDF

Niet vervullen van deze taken heeft onze aandacht.

Helaas is het voor s.v. Leones van belang om richtlijnen te verbinden aan het vrijwilligerswerk. Iedereen moet vanaf dit jaar zijn of haar verantwoordelijkheid pakken en als dat niet gebeurd moeten we er als vereniging consequenties voor opleggen. We hopen dat dit voor niemand zal gaan gelden. Het is daarom van belang dat bij bijzondere situaties altijd eerst contact op word genomen met vrijwilligers@sv-leones.nl. We zoeken eerst samen naar een oplossing. Niet opkomen dagen zonder reden en/of communicatie heeft de onderstaande consequenties:
  1. Als je de eerste keer het vrijwilligerswerk niet uitvoert (de vooraf gemaakte afspraak niet nakomt) volgt er een boete van € 35,-. Op het laatste moment moet er immers een oplossing gezocht worden en daar zijn extra werkzaamheden aan verbonden.
  2. Als je voor de tweede keer het vrijwilligerswerk niet uitvoert (de vooraf gemaakte afspraak niet nakomt), dan wordt het boetebedrag verdubbeld naar € 70,-. Ook krijg je van het bestuur een gele kaart.
  3. Als je voor de derde keer het vrijwilligerswerk niet uitvoert (de vooraf gemaakte afspraak niet nakomt), volgt er een schorsing van een maand. Tijdens deze schorsing ben je niet speelgerechtigd en mag je niet trainen, voetballen en deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Als je het niet eens bent met jouw schorsing kun je schriftelijk in beroep gaan bij het bestuur.
  4. Als je voor de vierde keer het vrijwilligerswerk niet uitvoert (de vooraf gemaakte afspraak niet nakomt), ben je niet meer welkom bij s.v. Leones. Je wordt door het bestuur voor royement voorgedragen aan de Algemene ledenvergadering (ALV) en jouw lidmaatschap wordt beëindigd. Als je het niet eens bent met jouw royement kun je binnen een maand schriftelijk in beroep indienen bij de secretaris van de vereniging. De secretaris zorgt dan dat jouw bezwaar op de agenda van de eerstvolgende vergadering komt.

Teamovereenkomst en waarderingssysteem

Maar er is meer. Voor wat hoort wat, dus wil s.v. Leones haar leden de waardering geven die zij verdienen voor het getoonde sportieve gedrag. Als een team de teamovereenkomst ondertekent, staat hier een waardering tegenover: het team ontvangt een startbudget aan Verschilmakertjes. Hoeveel startbudget het team krijgt, hangt af van de categorie waarin een team wordt ingedeeld.

Boven op het startbudget ontvangt ieder team voor elke maand dat het zich aan de afspraken houdt extra Verschilmakertjes. Houd er ook rekening mee dat wanneer de afspraken niet worden nagekomen er Verschilmakertjes moeten worden ingeleverd. Alleen zo houden we elkaar scherp. Wij zien het als een gezonde competitie waar iedereen het maximaal aantal Verschilmakertjes kan scoren.

Er zijn twee niveaus:

  • Niveau 1 bestaat uit teams die 8 tegen 8 spelen
  • Niveau 2 bestaat uit teams die 11 tegen 11 spelen.

 

 

Niveau 1

Teams spelen 8 tegen 8

Niveau 2

Teams spelen 11 tegen 11

Start bij ondertekening Team Overeenkomst

30 Verschilmakertjes

50 Verschilmakertjes

Maandelijkse beloning bij goed gedrag

3 Verschilmakertjes

5 Verschilmakertjes

Max.beloning per team

60 Verschilmakertjes

100 Verschilmakertjes

 

Maar dit is nog niet alles. Hebben alle spelers van een team de vrijwilligerstaken verricht, dan ontvangt het team opnieuw een berg Verschilmakertjes. Het saldo kan dus lekker oplopen. Aan het eind van het seizoen worden er activiteiten georganiseerd om samen met het team deze welverdiende waardering op te maken.

Het bestuur geeft hiermee een signaal af dat sportief gedrag en vrijwilligerswerk belangrijke pijlers zijn om ook in de toekomst een sportieve en plezierige vereniging te blijven.

We rekenen op jullie inzet om deze initiatieven tot een succes te maken.

Aan het begin van het seizoen zal jullie team fysiek geïnformeerd worden over de spelregels van het waarderingssysteem. Dit moment is ook bedoeld om de Teamovereenkomst te ondertekenen.     

De inschrijvingen zijn NU geopend. Gedurende de aankomende drie weken ben je vrij om jezelf in te schrijven. Na 23 september word je automatisch ingedeeld.

Poster.jpg

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!