Inloggen   
 >>  Vrijwilligers >> Vrijwilligersbeleid >> Vrijwilligersregeling

Onze vereniging op:
Vrijwilligersbeleid s.v. Leones


Nieuwe regeling vrijwilligerswerk


Met ingang van het seizoen 2012/2013 zal er binnen s.v. Leones een nieuwe vrijwilligersregeling in werking treden. Wat houdt deze nieuwe vrijwilligersregeling in en waarom wordt de regeling ingevoerd? Je leest het op deze pagina.

Waarom een nieuwe vrijwilligersregeling?

Het gaat goed met onze vereniging: we groeien en de saamhorigheid is door allerlei initiatieven nog sterker geworden. Tegelijkertijd hebben we op dit moment te weinig mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor onze (groeiende) vereniging. Voor veel werkzaamheden voor, rond of op onze vereniging zijn de handen van vrijwilligers nodig. Denk aan bardiensten, ondersteuning bij activiteiten, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het aanleveren van leuke verslagen en artikelen voor op de website, etcetera.

Vanuit het verleden hebben wij als vereniging altijd geprobeerd om leden op vrijwillige wijze bij het vrijwilligerswerk te betrekken. Helaas levert dat tot op de dag van vandaag onvoldoende resultaat op. Daarom heeft het bestuur besloten, na uitgebreid overleg met diverse personen binnen de vereniging, om met ingang van het seizoen 2012/2013 een nieuwe vrijwilligersregeling in te voeren.

Iedereen doet mee!

De nieuwe vrijwilligersregeling geldt in principe voor iedereen binnen s.v. Leones. In speciale gevallen kunnen er echter uitzonderingen gelden, zoals bijvoorbeeld voor oudere leden. Vergeet daarbij niet dat vrijwilligerswerk leuk is om te doen. Het bied je de mogelijkheid om kennis te maken met andere leden en vrijwilligers, om gezellig met anderen (zoals je eigen team) een bardienst te draaien of om een (jeugd)activiteit mee te helpen organiseren. Je hoeft niet bang te zijn dat iedere keer een beroep op je wordt gedaan, want iedereen doet mee!

Wat houdt de vrijwilligersregeling in?
  • Alle leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden zijn verplicht om (minimaal) 2 keer per seizoen een vrijwilligersdienst te verrichten van ca. 3 uur per dienst. 
  • Ook als team kun je een vrijwilligersdienst verrichten. Dat is goed voor de teamspirit en je spaart een leuk bedrag!
  • Er zijn verschillende diensten waaruit je zelf een keuze kan maken. Er zijn werkzaamheden die je vanuit huis kunt verrichten (bijvoorbeeld redactiewerkzaamheden en wedstrijdsecretariaat). Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld 4 keer een korte dienst te draaien (1,5 uur) in plaats van 2 keer een lange dienst (3 uur).
  • Het is ook mogelijk om vaker werkzaamheden te verrichten. Bijvoorbeeld door lid te worden van een commissie of werkgroep. Enkele fanatieke vrijwilligers (kaderleden) doen dit al binnen Leones.
  • Wanneer een lid zijn/haar vrijwilligersdienst niet nakomt, wordt door het bestuur een boete opgelegd ter hoogte van € 30,-- per vrijwilligersdienst.
  • Door het verrichten van (minimaal) 2 vrijwilligersdiensten voldoet men aan de "vrijwilligersplicht".
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de pagina “meest gestelde vragen” en het document "vrijwilligersregeling".

Hoe werkt de vrijwilligersregeling?
  • Als lid en/of ouder/verzorger ben je zelf verantwoordelijk voor het opgeven van welke vrijwilligersdienst je voorkeur geniet.
  • Tot 1 oktober 2012 kon je inschrijven / aanmelden voor de vrijwilligersdienst via deze website. 
  • Als je je niet (tijdig) hebt ingeschreven dan maakt de vrijwilligerscommissie een keuze voor je.
  • Want nogmaals, iedereen doet mee!
Heb je vragen over deze nieuwe vrijwilligersregeling of over het vrijwilligersbeleid in het algemeen?
Neem dan contact op met de vrijwilligerscommissie of het bestuur.

Namens het bestuur en de vrijwilligerscommissie van s.v. Leones,
Marc van Haagen en Ton Mulder