Inloggen   
 >>  Vrijwilligers >> Vrijwilligersbeleid >> Meest gestelde vragen

Onze vereniging op:
Meest gestelde vragen vrijwilligersregelingWat houdt de nieuwe regeling in?

Alle leden van s.v. Leones, of één van de ouders of verzorgers van een jeugdlid, zijn verplicht ieder seizoen 2 vrijwilligersdiensten van circa 3 uur per keer te verrichten. In totaal dus 6 uur per seizoen. De nieuwe regeling gaat in seizoen 2012/2013 van start.

Waarom zou ik meewerken?

Door aan de vrijwilligersregeling te voldoen, voorkom je dat je een vergoeding / boete moet betalen. Maar dat is niet het belangrijkste. Vrijwilligerswerk is leuk om te doen en je helpt je eigen vereniging! Het bied je meteen de mogelijkheid om kennis te maken met andere leden en vrijwilligers of om gezellig met anderen (zoals je eigen team) een bardienst te draaien of een (jeugd)activiteit te organiseren. Je hoeft niet bang te zijn dat iedere keer een beroep op je wordt gedaan, want iedereen doet mee!

Waarom voert Leones deze nieuwe regeling in?

Het gaat goed met onze vereniging maar daardoor komen we ook structureel handen te kort. Er zijn namelijk te weinig mensen voor de vele werkzaamheden binnen onze vereniging. Dat levert steeds grotere problemen op. Door deze nieuwe regeling verwacht het bestuur het vrijwilligersprobleem structureel op te lossen. Maar de regeling is niet alleen bedoeld om "handjes te werven". Het vergroot ook de betrokkenheid en het verenigingsgevoel. Iedereen draagt namelijk zijn/haar steentje bij!


Kan het bestuur zo’n vrijwilligersregeling invoeren?

Ja. Het bestuur is volgens de reglementen gemachtigd om leden verplichtingen op te leggen zoals nu voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Het bestuur heeft deze regeling ingevoerd na uitgebreid overleg binnen de vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 december 2011 hebben de leden ingestemd met de nieuwe vrijwilligersregeling.

Mijn kinderen voetballen bij Leones, moet ik dan ook vrijwilligerswerk verrichten?

Ja. Van jeugdleden t/m C junioren (t/m 14 jaar, jongens en meisjes) is één van de ouders of verzorgers verplicht om verenigingswerk te doen. De B- en A-junioren (15 t/m 18 jaar, jongens en meisjes) worden door Leones ingepland.

Ik heb meerdere kinderen bij Leones voetballen. Moet ik dan ook vaker diensten draaien?

Nee, je hoeft maar voor één kind (t/m 14 jaar, jongen of meisje) het verenigingswerk te doen.

Ik speel zelf bij Leones en mijn kinderen ook. Moet ik dan vaker diensten draaien?

Nee, je hoeft dan alleen maar voor jezelf verenigingswerk te doen. Je hoeft in dit geval geen verenigingswerk te verrichten voor je kinderen. Ieder lid hoeft maar één keer mee te doen.

Waarom moeten ouders of verzorgers ook meedoen?

Omdat Leones anders te weinig mensen overhoudt om al het vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast maken vele handen licht werk en is het hartstikke leuk om actief deel te nemen aan het verenigingsleven waar je kind voetbalt.

Wat moet ik doen als ik voor ‘Bardiensten’ kies?

Dan help je achter de bar met het bedienen van bezoekers aan het clubhuis. Denk aan het inschenken en afrekenen van koffie, limonade, snoep, snacks en het tappen van bier. Je wordt door de betreffende commissie begeleid bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wat moet ik doen als ik voor ‘Activiteiten’ kies?

Dan help je met het organiseren van een voetbaltoernooi, feestavond of een speciale (jeugd)activiteit zoals het sinterklaasfeest. In overleg met de commissie Evenementen en Activiteiten wordt met je afgesproken wat de werkzaamheden precies zijn. Je wordt door de betreffende commissie begeleid bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wat moet ik doen als ik voor ‘Jeugdzaken’ kies?

Dan ben je gastheer/vrouw op zaterdag of zondag in de bestuurskamer / ontvangstruimte van Leones. Je zorgt dat bezoekende teams de weg naar hun kleedkamer vinden, schenkt thee of limonade tijdens de rust, en bent aanspreekpunt tijdens (jeugd)wedstrijden. Je wordt door de jeugdcommissie begeleid bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Overigens kan men in dit geval ook kiezen voor bijvoorbeeld 4 keer een korte dienst (1,5 uur) in plaats van 2 diensten van 3 uur.

Wat moet ik doen als ik voor ‘Accommodatie en Materialen’ kies?

Dan help je met het uitvoeren van onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden zoals opruimen, vegen, dweilen en poetsen. Of je helpt de materiaalbeheerder met het verzamelen, opruimen of uitgeven van materialen. In overleg met de Accommodatiecommissie wordt met je afgesproken wat de werkzaamheden precies zijn. Je wordt door de betreffende commissie begeleid bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Kan ik ook vaker dan 3 keer per seizoen vrijwilligersdiensten uitvoeren?

Ja, graag zelfs. Je kunt zo vaak verenigingwerk doen als je wilt. Neem in dat geval contact op met de betreffende commissie/werkgroep. Het minimaal aantal diensten is vastgesteld op 2.

Ik verricht al hand en spandiensten rondom wedstrijden van mijn kinderen. Waarom is dat niet genoeg?

Omdat Leones anders te weinig mensen overhoudt om al het andere vrijwilligerswerk te doen. Natuurlijk zijn wij blij dat je al meehelpt, maar helaas is er zoveel werk te doen dat de inzet van iedereen nodig is. Resultaat is dat alle leden een steentje bijdragen aan het verenigingsleven.

Ik heb nog nooit achter de bar gestaan, hoe gaat dat in zijn werk?

Je wordt op het afgesproken/ingeplande tijdstip in het clubhuis ontvangen door een barcommissielid of de dienstdoende vrijwilliger. Hij of zij zal je instrueren en wegwijs maken. Verder is er qua organisatie en werkwijze rekening mee gehouden dat vrijwilligers zonder horeca-ervaring ingezet worden voor barwerkzaamheden.

Kan ik mijn vrijwilligersdiensten verplaatsen of afzeggen als ik verhinderd ben?

Nee. Je kunt het wel overdragen aan een plaatsvervanger. Mocht je om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van een vervanger. Ook ben je er verantwoordelijk voor dat jouw vervanger ook daadwerkelijk op het afgesproken tijdstip verschijnt en het verenigingswerk verricht.

Hoe vind ik een plaatsvervanger als ik zelf verhinderd ben?

Vraag je teamgenoten of de ouders van één van de andere kinderen of zij je kunnen vervangen of dat zij een plaatsvervanger weten. In het clubhuis ligt ook een ledenlijst. Verder kun je op de website www.sv-leones.nl de dienstenroosters raadplegen voor het zoeken naar iemand die wellicht je dienst wil overnemen of ruilen.

Wat als ik op het allerlaatste moment door een calamiteit verhinderd ben?

In dat geval moet je contact opnemen met de op die dag dienstdoende (bar)commissielid. Op www.sv-leones.nl staan alle commissies, contactpersonen en telefoonnummers.

Wat gebeurt er als ik niet verschijn op het afgesproken tijdstip voor mijn dienst?

Als je (of je plaatsvervanger) niet verschijnt op een vooraf gemaakte afspraak moet je een bedrag / boete betalen van € 30,- ter compensatie van je afwezigheid. Op het laatste moment moet er immers een oplossing gezocht worden en daar zijn extra werkzaamheden en kosten aan verbonden. De boete wordt opgelegd en ingevorderd, tenzij het bestuur van mening is dat er sprake is van speciale omstandigheden.

Als je voor de tweede keer een vooraf gemaakte afspraak niet nakomt, wordt er wederom een bedrag / boete van € 30,- opgelegd en volgt er een waarschuwingsgesprek. Leden die voor de derde keer een afspraak niet nakomen zijn niet meer welkom bij s.v. Leones. De kern van de nieuwe regeling is natuurlijk dat alle leden hun steentje bijdragen en dat wij met zijn allen zorgen voor een leuke, goed georganiseerde vereniging!

Waarom moet ik een bedrag betalen als ik mijn afspraak niet nakom?

Daar zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat de invoering van een verplichte regeling helaas alleen lukt als er duidelijke sancties aan zijn verbonden. Dit leert de ervaring bij Leones en bij vele andere verenigingen die ook zo’n regeling hebben ingevoerd. Veel mensen hebben nu eenmaal een “stok achter de deur” nodig.

De tweede reden is dat er op het laatste moment een oplossing gezocht moet worden (het werk moet immers wel gedaan worden) en daar zijn extra werkzaamheden en kosten aan verbonden. Het bestuur verwacht dat het opleggen / verrekenen van de bijdragen niet nodig zal zijn en vertrouwt op de enthousiaste medewerking van alle leden, ouders of verzorgers.

Wat gebeurt er als ik aan de vrijwilligersregeling heb voldaan?

Door het verrichten van (minimaal) 2 vrijwilligerdiensten heb je aan je "vrijwilligersplicht" voldaan voor dat seizoen. Het volgende seizoen dien je wederom vrijwilligersdiensten te draaien, zodat we onze vereniging gezamenlijk goed georganiseerd houden.

Ik ben kaderlid, moet ik dan ook deelnemen aan deze regeling?

Nee. Kaderleden doen al erg veel voor de vereniging. Denk aan trainers, leiders, clubscheidsrechters en commissieleden. Kaderleden kunnen wel aan deze regeling deelnemen als men dat wil. De meeste kaderleden doen dit ook al.

Ik ben niet-spelend lid, moet ik dan ook deelnemen aan deze regeling?

Nee. Niet-spelende leden zijn vaak niet meer actief binnen de vereniging en wonen vaak ver buiten Beneden-Leeuwen. Niet-spelende leden kunnen wel aan deze regeling deelnemen als men dat wil. Veel van hen doen dit ook al.

Ik ben ouder dan 70 jaar, moet ik dan ook deelnemen aan deze regeling?

Nee. Leden van 70 jaar en ouder zijn vrijgesteld van deelname. Je kunt natuurlijk wel aan deze regeling deelnemen als je dat wil. Veel zeventig-plussers doen dit ook al.

Ik heb gezondheidsproblemen, moet ik dan ook deelnemen aan deze regeling?

Nee. Als je door gezondheidsproblemen geen vrijwilligerswerk kunt uitvoeren dan hoef je dat ook niet te doen. Wij verzoeken je dan vriendelijk dit te melden aan de vrijwilligerscommissie, per email vrijwilligers@sv-leones.nl of per post aan Vrijwilligerscommissie s.v. Leones, Postbus 91, 6658 ZG, Beneden-Leeuwen.

Wat is het verschil tussen een kaderlid en een vrijwilliger?

Een kaderlid is een persoon die gedurende langere periode op structurele en frequente wijze werkzaamheden verricht voor de vereniging. Dit zijn dus personen die de officiële kaderfunctie van leider, trainer, verzorger, scheidsrechter, grensrechter e.d. invullen of lid zijn van het bestuur of van een door het bestuur benoemde commissie.

Een vrijwilliger is een persoon die, binnen de kaders van de vrijwilligersregeling van Leones, enkele keren per jaar werkzaamheden verricht voor de vereniging. Dit zijn dus personen die enkele keren per jaar als barmedewerker fungeren, de organisatie van activiteiten ondersteunen of onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden verrichten.

Leden, ouders en verzorgers die zo nu en dan hand en spandiensten verrichten rondom voetbalwedstrijden of trainingen (denk aan vervoer naar uitwedstrijden, wassen van voetbalkleding, af en toe als grensrechter fungeren e.d.) worden in dit verband niet als kaderlid of vrijwilliger gezien.

Ik heb interesse in een kaderfunctie, wat moet ik doen om kaderlid te worden?

Leones is voortdurend op zoek naar mensen die als trainer, leider, grensrechter, coördinator, clubscheidsrechter of commissielid willen fungeren. Ben je bijvoorbeeld handig met een computer? Dan is de webredactie wellicht iets voor jou. Organiseer je graag een activiteit of toernooi, dan kun je lid worden van de commissie evenementen en activiteiten. Neem voor een kaderfunctie contact op met de vrijwilligerscommissie, per email vrijwilligers@sv-leones.nl of per post aan Vrijwilligerscommissie s.v. Leones, Postbus 91, 6658 ZG, Beneden-Leeuwen.

s.v. Leones = van leden, voor leden en door leden!

Wij hopen dat de vrijwilligersregeling en het vrijwilligersbeleid duidelijk voor je zijn. Wij hopen en vertrouwen op je begrip en medewerking. Want alleen met jouw medewerking kan s.v. Leones een bloeiende en goed georganiseerde “Leeuw van een vereniging” zijn en blijven.

Bestuur s.v. Leones, april 2012