Inloggen   
 >>  Clubinfo >> Normen en waarden >> Klachtenregeling


Klachtenregeling


Een klacht is een waardevolle tip

U heeft een klacht over ons beleid, bent van mening dat iets beter kan of misschien heeft u een probleem met een van onze vrijwilligers? 

Dat vinden wij heel vervelend. Maar uw klacht kan een waardevolle tip voor ons zijn om het de volgende keer anders te doen. Laat het ons weten wat uw klacht is. Leones heeft namelijk een klachtenregeling. 

De voornaamste doelen van de klachtenregeling zijn:
  • Klachten van leden en/of vrijwilligers naar ieders tevredenheid oplossen.
  • Van klacht(en) te leren en zonodig wijzigingen / maatregelen door te voeren.
Werkwijze

Wanneer je een klacht hebt kun je daarvan melding maken bij onze klachtencoördinator. 
Deze zorgt ervoor dat je klacht wordt geregistreerd en dat je gelegenheid krijgt om je klacht toe te lichten. De klachtencoördinator legt de klacht vervolgens voor aan het bestuur.

Nadat het bestuur (inhoudelijk) op de klacht heeft gereageerd ontvang je via de klachtencoördinator een antwoord / reactie op je klacht.

De wijze waarop je een klacht in kunt dienen, en de procedure voor de afhandeling van een klacht, staan beschreven in de Klachtenregeling van s.v. Leones

Klacht, vraag of opmerking?

Wil je een klacht indienen of meer informatie? Neem dan contact op met onze klachtencoördinator:

Monique Warnei